szövegméret növelése szövegméret csökkentése

Együtemű rekultiváció

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján 10.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hulladéklerakó végleges felső záróréteg-rendszerrel rekultiválható.

A rekultivációs munkák megkezdése előtt a hulladéklerakó 100 m-es körzetében és a hulladék szállítás útvonalán az elszórt hulladékot össze kell szedni és azt a lezárásra kerülő hulladéklerakóba kell szállítani és ott elhelyezni. A hulladéklerakó területén a földmunkák megkezdése előtt el kell végezni a bozót és cserjeirtást.

A hulladéktestet a lehető legkisebb területre össze kell rendezni, majd tömöríteni kell. A rekultiválandó hulladéktestet úgy kell kialakítani, hogy az a középvonaltól kifele lejtsen, így biztosítva a csapadékvíz levezetést. A depónia szélein lévő rézsűk pedig 1:2 meredekségűek legyenek. Ezután kerül kiépítésre a végleges felső záró-réteg rendszer.

A végleges felső záróréteg rendszer felépítése: kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, szivárgó réteg, fedőréteg, vegetációs réteg.

Rekultivációs rétegrend végleges felső záró-réteg rendszer minta keresztszelvény