szövegméret növelése szövegméret csökkentése

Hulladékgazdálkodási projekt

A projekt címe A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Települési Szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja
Projektgazda neve Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Érintett települések száma (db) 21
Érintett lakosság (fő) 284.640
A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma 20
Pályázat kódja, megnevezése KEOP-2.3.0 „A Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése”