szövegméret növelése szövegméret csökkentése

Második forduló pályázati anyagának beadása a tervezett határidő előtt megtörtént, a befogadó nyilatkozatot 2010. 04. 22-én adta ki a KvVM FI. A támogatás odaítéléséről szóló határozat időpontja: 2010. 10. 18. Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2011. január 31. Pályázat azonosítója: KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006


A támogatás összege, forrása és kifizetése  • - A megvalósítási munkák bruttó összköltsége 3.650.130.570 Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázötvenmillió-százharmincezer-ötszázhetven forint.

  • - A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 3.650.130.570 Ft.

  • - A megvalósítási munkák projektelemei: terület-előkészítés, területrendezés; rekultivációs technológia; építési munkák; projektmenedzsment; közbeszerzés; mérnöki feladatok; tájékoztatás és nyilvánosság.


Megvalósítási munkák időbeli ütemezése és helyszíne  • - A megvalósítási munkák kezdő időpontja: 2011. január 31.

  • - A megvalósítási munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja 2013. június 17.

  • - A megvalósítási munkák befejezésének tervezett határideje 2013. augusztus 17. A megvalósítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta.