szövegméret növelése szövegméret csökkentése

Projekt célja

A projekt célja a természeti környezet állapotának helyreállítása, a környezeti elemek szennyeződéstől való megóvása, a fenntarthatóság biztosítása. A projektjavaslat célcsoportjai a projektterülettel közvetlen és közvetett kapcsolatban álló környezeti elemek, úgymint a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, növény- és állatvilág, és nem utolsó sorban az ember
Célkitűzéseik:
  • a hulladéklerakók feleljenek meg a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben előírt követelményeknek: a hulladéklerakók rekultivációja a rendeletben meghatározottaknak megfelelően történjen meg.
  • a hulladéklerakók állapota feleljen meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtaknak: felszín alatti vízbe szennyezőanyag bevezetés ne történjen.
  • a fejlesztés eredményei elégítsék ki az országos, a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervekben megfogalmazott célkitűzéseket: valamennyi bezárt és felhagyott hulladéklerakó rekultivációja valósuljon meg.